ประกาศ

เขียนโดย คุณวุฒิ สุขพิทักษ์
จำนวนครั้งการดู: 555

7C7D1185 42E5 4A5B 91A9 877EE657A03F

เพื่อให้คุณครูกว่า200คน ของสหวิทยาเขตปากพนัง-เชียรใหญ่ สามารถจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนที่เปลี่ยนไป วันนี้พวกเราทั้ง6โรงเรียนพร้อมใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบยูบิควิตัส ผ่านGoogle Applications" ต่อไปนี้ครูจะสอนผ่านเวปไซต์ของตัวเอง ครูจะใช้ข้อสอบและทำงานผ่านออนไลน์มากขึ้น ขอบคุณสพม.12 ที่จัดสรรงบเหลือจ่าย 50,000 บาทมาให้ ขอบคุณร.ร.กัลยาณีฯที่ส่งวิทยากรมาช่วย ขอบคุณครูคอมฯทุกร.ร.ของสหวิทยาเขตที่มาช่วยเป็นโค๊ช ขอบคุณครูบอลจิรพลและฝ่ายวิชาการสตรีปากพนังที่คิดโครงการ...เราจะเดินไปด้วยกันเพื่อคุณภาพลูกศิษย์ของเราค่ะ (10ต.ค.62 @สตรีปากพนัง)