ประกาศ

เขียนโดย คุณวุฒิ สุขพิทักษ์
จำนวนครั้งการดู: 390

มอบเกียรติบัตรหมวดการงาน 8พ 0.ย.62 ๑๙๑๑๑๕ 0035

 

[กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ] ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคุณครูทุกกลุ่มสาระของโรงเรียนสตรีปากพนังทุกคนที่ได้รับเกียรติบัตรจากงานวิชาการมัธยมศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา