ประกาศ

เขียนโดย คุณวุฒิ สุขพิทักษ์
จำนวนครั้งการดู: 383

KWUT1757

[กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคุณครูทุกกลุ่มสาระของโรงเรียนสตรีปากพนังทุกคนที่ได้รับเกียรติบัตรจากงานวิชาการมัธยมศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา