ประกาศ

เขียนโดย คุณวุฒิ สุขพิทักษ์
จำนวนครั้งการดู: 507

มอบเกียรติบัตรวิทยาศาสตร์ ๑๙๑๑๑๕ 0021
[กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคุณครูทุกกลุ่มสาระของโรงเรียนสตรีปากพนังทุกคนที่ได้รับเกียรติบัตรจากงานวิชาการมัธยมศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา