ประกาศ

เขียนโดย คุณวุฒิ สุขพิทักษ์
จำนวนครั้งการดู: 366

KWUT1851

[กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและศิลปะ] ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคุณครูทุกกลุ่มสาระของโรงเรียนสตรีปากพนังทุกคนที่ได้รับเกียรติบัตรจากงานวิชาการมัธยมศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา