ประกาศ

เขียนโดย คุณวุฒิ สุขพิทักษ์
จำนวนครั้งการดู: 1103

ไวนิล ป.6 2562.2

ประกาศ.....โรงเรียนสตรีปากพนัง
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6
เพื่อสอบวัดพื้นฐานความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
------------------------------------
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ณ อาคาร 2 ห้องบริหารกลุ่มวิชาการ **ในวันและเวลาราชการเท่านั้น**
------------------------------------
โดยจะทำการสอบในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
------------------------------------
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับสมัครดังนี้

1.ระเบียบการสอบ คลิกทีนี่

2.ใบสมัครสอบ คลิกทีนี่