ประกาศ

เขียนโดย คุณวุฒิ สุขพิทักษ์

78552230 963724157330579 4867957426965446656 o
ประกาศผลสอบวัดพื้นฐานความรู้ ป.6 โรงเรียนสตรีปากพนัง ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี้

เขียนโดย คุณวุฒิ สุขพิทักษ์

ไวนิล ป.6 2562.2

ประกาศ.....โรงเรียนสตรีปากพนัง
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6
เพื่อสอบวัดพื้นฐานความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
------------------------------------
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ณ อาคาร 2 ห้องบริหารกลุ่มวิชาการ **ในวันและเวลาราชการเท่านั้น**
------------------------------------
โดยจะทำการสอบในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
------------------------------------
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับสมัครดังนี้

1.ระเบียบการสอบ คลิกทีนี่

2.ใบสมัครสอบ คลิกทีนี่
 
เขียนโดย คุณวุฒิ สุขพิทักษ์

 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3

 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1  มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2  มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
  ม.1/1   ม.2/1    ม.3/1
  ม.1/2   ม.2/2    ม.3/2
  ม.1/3   ม.2/3    ม.3/3
  ม.1/4   ม.2/4    ม.3/4
  ม.1/5   ม.2/5    ม.3/5
  ม.1/6   ม.2/6    ม.3/6
  ม.1/7   ม.2/7

 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 - 5 

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
 ม.4/1  ม.5/1  ม.6/1
 ม.4/2  ม.5/2 ม.6/2
 ม.4/3  ม.5/3 ม.6/3
 ม.4/4  ม.5/4 ม.6/4