ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน (เจ้าของภาษา)

Read more

ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง เรื่อง รับสมัครครูภาษาจีนเจ้าของภาษา เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน2 อัตราตั้งแต่วันที่ 3 – 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00–16.00 นาฬิกา ไม่เว้นวันหยุดราชการ

Read more

ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2566

Read more

ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบที่ ๒)

Read more

ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจําปีการศึกษา 2566

Read more

ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2566 **มาสอบ ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดย ในวันสอบให้นักเรียนนําบัตรประจําตัวผู้เข้าสอบ มาด้วย **

Read more

ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2566 **มาสอบ ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดย ในวันสอบให้นักเรียนนําบัตรประจําตัวผู้เข้าสอบ มาด้วย **

Read more

0 3 3 9 9 6
Users Today : 2
Users This Year : 2069
Total Users : 33996
Views Today : 42
Views Yesterday : 22
Views Last 7 days : 846
Views Last 30 days : 3785
Views This Month : 612
Views This Year : 13962
Total views : 117766
Who's Online : 1
Your IP Address : 118.175.248.9
Server Time : 2023-06-06
error: Content is protected !!