กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 

นายธีรพล สิตะรุโณ

หัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์

 

นางอุษา ตั้นเส้ง

นางทิพวรรณ ปลอดวงศ์

นางกัญญารัตน์ สาระพันธ์

นายศักดิ์ชัย จันสังสา

นางนภวรรณ มัณยานนท์

นางอมรรัตน์ เลขาผล

นางศุภลักษณ์ สมภูเวช

นางวลัยพร รักสิทธิ์

นายคุณวุฒิ สุขพิทักษ์

นายชาคริต มะลิวัลย์

นางทิพย์สุรีย์ คงแก้ว

ข้อมูลล่าสุดวันที่ 2 สิงหาคม 2564

0 2 5 2 0 9
Users Today : 8
Users This Year : 9514
Total Users : 25209
Views Today : 14
Views Yesterday : 64
Views Last 7 days : 1044
Views Last 30 days : 3327
Views This Month : 2832
Views This Year : 22698
Total views : 87966
Who's Online : 2
Your IP Address : 18.206.14.36
Server Time : 2022-06-26
error: Content is protected !!