คณะผู้บริหารโรงเรียนสตรีปากพนัง

 

นางจิราพร รัตนกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง

 

 

นายธานี  วงษ์สุวรรณ

นายอำนาจ   สุขห่อ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

 

นายชาญณรงค์ ส่งแสงรัตน์

นายชาญณรงค์  ส่งแสงรัตน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

นางกัญญารัตน์ สาระพันธ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายบุญธรรม เมียนแก้ว

หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

นายเฉลิม เรืองอร่าม

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายธานี  วงษ์สุวรรณ

นายธานี วงษ์สุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

 

นายสมพงศ์ จงจิตร

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ข้อมูลล่าสุดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

0 3 3 9 9 6
Users Today : 2
Users This Year : 2069
Total Users : 33996
Views Today : 43
Views Yesterday : 22
Views Last 7 days : 847
Views Last 30 days : 3786
Views This Month : 613
Views This Year : 13963
Total views : 117767
Who's Online : 1
Your IP Address : 118.175.248.9
Server Time : 2023-06-06
error: Content is protected !!