โรงเรียนสตรีปากพนัง
ทำเนียบบุคลากร

คณะผู้บริหารโรงเรียนสตรีปากพนัง

 

นางจิราพร รัตนกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง

 

 

นายธานี  วงษ์สุวรรณ

นายอำนาจ   สุขห่อ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

 

นายวีระศักดิ์ วิ่งชิงชัย

นายวีระศักดิ์  วิ่งชิงชัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล

นางกัญญารัตน์ สาระพันธ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายบุญธรรม เมียนแก้ว

หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

นายเฉลิม เรืองอร่าม

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายธานี  วงษ์สุวรรณ

นายธานี วงษ์สุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

 

นายสมพงศ์ จงจิตร

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ข้อมูลล่าสุดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

Our Visitor

0 3 4 3 8 6
Users Today : 1
Users Yesterday : 3
Users Last 7 days : 11
Users Last 30 days : 45
Users This Month : 4
Users This Year : 95
Total Users : 34386
Views Today : 83
Views Yesterday : 114
Views Last 7 days : 834
Views Last 30 days : 3993
Views This Month : 197
Views This Year : 6665
Total views : 144308
Who's Online : 0
Your IP Address : 118.175.248.9
Server Time : 2024-03-02
error: Content is protected !!