โรงเรียนสตรีปากพนัง
ทำเนียบบุคลากร

คณะผู้บริหารโรงเรียนสตรีปากพนัง

 

นางจิราพร รัตนกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง

 

 

นายธานี  วงษ์สุวรรณ

นายอำนาจ   สุขห่อ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

 

นายวีระศักดิ์ วิ่งชิงชัย

นายวีระศักดิ์  วิ่งชิงชัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล

นางกัญญารัตน์ สาระพันธ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายบุญธรรม เมียนแก้ว

หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

นายเฉลิม เรืองอร่าม

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายธานี  วงษ์สุวรรณ

นายธานี วงษ์สุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

 

นายสมพงศ์ จงจิตร

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ข้อมูลล่าสุดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

Our Visitor

0 3 4 5 4 2
Users Today : 2
Users Yesterday : 2
Users Last 7 days : 11
Users Last 30 days : 50
Users This Month : 27
Users This Year : 251
Total Users : 34542
Views Today : 88
Views Yesterday : 135
Views Last 7 days : 1024
Views Last 30 days : 4297
Views This Month : 2023
Views This Year : 22981
Total views : 160624
Who's Online : 0
Your IP Address : 118.175.248.9
Server Time : 2024-06-18
error: Content is protected !!