กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 

นางเบ็ญจา เมืองโคตร

หัวหน้าหมวดภาษาต่างประเทศ

 

นางพิศมัย วงษ์สุวรรณ

นางป.ปัทมา งามจรัส

นางสาวกัณหา ศรีคณา

นายวันชาติ ไชยภู

นางผกาทิพย์ คุ้มหอยกัน

นางฐิติพร สุวรรณรัตน์

นางศิริพร พุฒิแก้ว

นางราตรี ทิพย์โยธา

นางสาวทิพย์สุดา โกยวาณิชย์

นางสาวคริษฐา เนินหนู

นางสาววิมล สงภู่

Mr.huang Mingwei

Mr. Joemari B. Asuncion

Miss Nena Dia M. Peradilla

 

     

ข้อมูลล่าสุดวันที่ 19 เมษายน 2564

0 2 5 2 0 9
Users Today : 8
Users This Year : 9514
Total Users : 25209
Views Today : 12
Views Yesterday : 64
Views Last 7 days : 1042
Views Last 30 days : 3325
Views This Month : 2830
Views This Year : 22696
Total views : 87964
Who's Online : 1
Your IP Address : 18.206.14.36
Server Time : 2022-06-26
error: Content is protected !!