กลุ่มสาระภาษาไทย

 

นายธนสรณ ศากยโรจน์

หัวหน้าหมวดภาษาไทย

 

 

นางสาวสุภาพร คงสำคัญ

นางสาววัชรี หนูพันธ์

นางณัชชา เพ็ชรทรัพย์

นายบุญธรรม เมียนแก้ว

นางสาวมนทิพย์ คงแก้ว

นางสาวจุฑาภรณ์ อึ่งทอง

นางสาวโสรญา บุญสุขกาญจน์

   

ข้อมูลล่าสุดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

0 2 5 2 1 0
Users Today : 9
Users This Year : 9515
Total Users : 25210
Views Today : 27
Views Yesterday : 64
Views Last 7 days : 1057
Views Last 30 days : 3340
Views This Month : 2845
Views This Year : 22711
Total views : 87979
Who's Online : 0
Your IP Address : 18.206.14.36
Server Time : 2022-06-26
error: Content is protected !!