โรงเรียนสตรีปากพนัง
ทำเนียบบุคลากร

กลุ่มสาระภาษาไทย

 

นายธนสรณ ศากยโรจน์

หัวหน้าหมวดภาษาไทย

 

 

นางสาวสุภาพร คงสำคัญ

นางสาววัชรี หนูพันธ์

นางณัชชา เพ็ชรทรัพย์

นายบุญธรรม เมียนแก้ว

นางสาวมนทิพย์ คงแก้ว

นางสาวจุฑาภรณ์ อึ่งทอง

นางสาวโสรญา บุญสุขกาญจน์

   

ข้อมูลล่าสุดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

Our Visitor

0 3 4 4 5 5
Users Today : 1
Users Yesterday : 1
Users Last 7 days : 9
Users Last 30 days : 45
Users This Month : 21
Users This Year : 164
Total Users : 34455
Views Today : 86
Views Yesterday : 96
Views Last 7 days : 616
Views Last 30 days : 6550
Views This Month : 1938
Views This Year : 15350
Total views : 152993
Who's Online : 0
Your IP Address : 118.175.248.9
Server Time : 2024-04-19
error: Content is protected !!