โรงเรียนสตรีปากพนัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติโรงเรียนสตรีปากพนัง

 ประวัติโรงเรียนสตรีปากพนัง

โรงเรียนสตรีปากพนัง เดิมเป็นโรงเรียนสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมการสามัญศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 066 ถ.ประชาวัฒนา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

                เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2474 เดิมชื่อ “โรงเรียนสตรีประจำอำเภอปากพนัง”โดยรับเฉพาะนักเรียนหญิงเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งใช้โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 (ปัจจุบัน) เป็นสถานที่เรียน ต่อมาเมื่อชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้นจึงย้ายไปเรียนที่โรงเรียนการช่างสตรี (ปัจจุบัน คือ หอสมุดประชาชน) ถนนชายน้ำ ติดกับสถานีตำรวจภูธรปากพนัง

                พ.ศ. 2483 โรงเรียนได้รับมอบที่ดินจากการวางผังเมือง 6 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา และงบประมาณ 5,000 บาท สำหรับก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก จำนวน 5 ห้องเรียน และทำพิธีเปิดอาคารเรียนเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2484 โดยมีนายชื่น ชัยศิริ นายอำเภอปากพนัง เป็นประธานเปิด (จึงถือเอาวันที่ 25 มิถุนายน เป็นวันสถาปนาโรงเรียน)

พ.ศ. 2497 -2498 โรงเรียนได้งบประมาณ 50,000 บาท ต่อเติมจนเป็นอาคารรูปตัวที เป็นจำนวน 12 ห้องเรียน
 และโรงเรียนได้รับงบประมาณ 160,000 บาท ให้สร้างอาคารเรียนไม้ 2 ชั้น เพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง จำนวน 4 ห้องเรียน

                พ.ศ. 2505 โรงเรียนได้ต่อเติมอาคารชั้นล่างเป็นห้องเรียนอีก 4 ห้องเรียนด้วยงบประมาณ 20,000 บาท

                พ.ศ. 2513 กรมอาชีวศึกษา ได้มอบอาคารเรียนจำนวน 2 หลัง บ้านพักครู ห้องน้ำ ห้องส้วม รวมพื้นที่ 6 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา ให้เป็นของกรมสามัญศึกษาจังทำให้โรงเรียนรวมในปัจจุบันเป็น 13 ไร่ 22 ตารางวา

                พ.ศ. 2520 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารฝึกปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 280,000 บาท สร้างโรงอาหารและหอประชุมเป็นเงิน 400,000 บาท สร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน 1 หลัง ขนาด 6 ห้องเรียนและบ้านพักครูจำนวน 1 หลัง ด้วยงบประมาณ 70,000 บาท และกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดรับ ม.ศ. ปลาย เป็นโรงเรียนสหศึกษาเป็นปีแรก โดยเป็นการเปิดแผนเรียนวิทยาศาสตร์ และแผนการเรียนศิลป์ – ภาษา รวมจำนวน 2 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 88 คน

                พ.ศ. 2521 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารตึก 3 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียนเป็นเงิน 3,200,000  บาท (ปัจจุบันคืออาคารเรียน 1)

                พ.ศ. 2525 ได้จัดสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมอีก 1 หลัง (ปัจจุบันคืออาคารเรียน 2) รวมทั้งขยายพื้นที่ของหอประชุม ด้วยงบประมาณ 5,100,000 บาท

                พ.ศ. 2527 กรมสามัญได้จัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อที่ดิน และสร้างโรงฝึกงานมาตรฐาน จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 780,00 บาท และบ้านพักครู 1 หลัง เป็นเงิน 220,000 บาท

                พ.ศ. 2528  ได้มีการปรับเลี่ยนพื้นที่เพื่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล บริเวณหลังอาคารเรียน 2 ด้วยงบประมาณ 30,000 บาท

                พ.ศ. 2529-2830 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 418 ค จำนวน 1 หลัง(ปัจจุบันคือ อาคารเรียน 3) ด้วยงบประมาณ 5,500,000 บาท

                พ.ศ. 2530 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างหอประชุม ด้วยงบประมาณ 2,000,000 บาท

                พ.ศ. 2534 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสรรสร้างและปรับปรุงอาคารประชาสัมพันธ์ และกิจการนักเรียน ด้วยงบประมาณ 80,000 บาท

                พ.ศ. 2534 โรงเรียนได้สร้างและปรับปรุงหอประดิษฐานพระพุทธรูป

                พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการคหกรรม ด้วยงบประมาณ 3,035,000 บาท

                พ.ศ. 2545-2547 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานนายารัฐมนตรีปีงบประมาณ 2545 เป็นเงิน 18,965,000 บาท สร้างอาคารเรียน “อาคารเรียนทักษิณานุสรณ์” เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น (ปัจจุบันคือ อาคารเรียน 4)

                พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 500,000 บาท เพื่อสร้างศาลาพักร้อน (ศาลาสุขสันต์) ภายในพื้นที่ระหว่างอาคารเรียน  และ  เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมและเป็นที่พักร้อนของนักเรียน

                พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้ปรับปรุงสนามฟุตบอล บริเวณหน้าเสาธงจากพื้นดินทรายเป็นพื้นซีเมนต์ เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า และกิจกรรมกีฬา ด้วยงบประมาณ 300,000 บาท

                พ.ศ. 2554 โรงเรียนรับการจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารหลังคาโค้งอเนกประสงค์ บริเวณติดกับโรงอาหาร (โดมปันรัก) ด้วยงบประมาณ 1,200,000 บาท

                พ.ศ. 2556 โรงเรียนได้สร้างหอประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่ทวด เพื่อความเป็นสิริมงคลและเคารพสักการบูชาแก่บุคลากรในโรงเรียน ด้วยงบประมาณ 1,200,000 บาท

Our Visitor

0 3 4 5 1 3
Users Today : 2
Users Yesterday : 1
Users Last 7 days : 13
Users Last 30 days : 46
Users This Month : 45
Users This Year : 222
Total Users : 34513
Views Today : 370
Views Yesterday : 85
Views Last 7 days : 1670
Views Last 30 days : 4603
Views This Month : 4493
Views This Year : 20701
Total views : 158344
Who's Online : 0
Your IP Address : 118.175.248.9
Server Time : 2024-05-30
error: Content is protected !!