โรงเรียนสตรีปากพนัง
ไม่มีหมวดหมู่

นักฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 

นายศุภณัฐ วงศ์ใหญ่

หัวหน้านักศึกษาฝึกประสบการณ์

 

นายอภิศักดิ์ เกตุรัตน์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอภิศักดิ์ เทวฤทธิ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายภาณุวิชญ์ หุ้นสวัสดิ์

คณิตศาสตร์

นายดนุภัทร รัตนพงศ์

คณิตศาสตร์

นางสาวอาริสา ส่งทวน

คณิตศาสตร์

นายณัฐพงศ์ สุบรรณ์

สังคมศึกษา

นายปิยะวัชร์ พุ่มแก้ว

สังคมศึกษา

นายศรัณย์ มุสิแก้ว

สังคมศึกษา

นางสาวปาลิดา ไพพงค์

ศิลปะศึกษา

นางสาววรรณิศา ใหม่แย้ม

ภาษาไทย

นางสวสุดารัตน์ สังข์ประพันธ์

ภาษาไทย

นางสาวมลฤดี ไชยปรปักษ์

พลศึกษา

นางสาวขวัญชนก เทพราช

พลศึกษา

 

 

ข้อมูลล่าสุดวันที่ 6 สิงหาคม 2565

Our Visitor

0 3 4 4 5 5
Users Today : 1
Users Yesterday : 1
Users Last 7 days : 9
Users Last 30 days : 45
Users This Month : 21
Users This Year : 164
Total Users : 34455
Views Today : 82
Views Yesterday : 96
Views Last 7 days : 612
Views Last 30 days : 6546
Views This Month : 1934
Views This Year : 15346
Total views : 152989
Who's Online : 1
Your IP Address : 118.175.248.9
Server Time : 2024-04-19
error: Content is protected !!