นักฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 

นายศุภณัฐ วงศ์ใหญ่

หัวหน้านักศึกษาฝึกประสบการณ์

 

นายอภิศักดิ์ เกตุรัตน์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอภิศักดิ์ เทวฤทธิ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายภาณุวิชญ์ หุ้นสวัสดิ์

คณิตศาสตร์

นายดนุภัทร รัตนพงศ์

คณิตศาสตร์

นางสาวอาริสา ส่งทวน

คณิตศาสตร์

นายณัฐพงศ์ สุบรรณ์

สังคมศึกษา

นายปิยะวัชร์ พุ่มแก้ว

สังคมศึกษา

นายศรัณย์ มุสิแก้ว

สังคมศึกษา

นางสาวปาลิดา ไพพงค์

ศิลปะศึกษา

นางสาววรรณิศา ใหม่แย้ม

ภาษาไทย

นางสวสุดารัตน์ สังข์ประพันธ์

ภาษาไทย

นางสาวมลฤดี ไชยปรปักษ์

พลศึกษา

นางสาวขวัญชนก เทพราช

พลศึกษา

 

 

ข้อมูลล่าสุดวันที่ 6 สิงหาคม 2565

0 3 3 9 9 6
Users Today : 2
Users This Year : 2069
Total Users : 33996
Views Today : 37
Views Yesterday : 22
Views Last 7 days : 841
Views Last 30 days : 3780
Views This Month : 607
Views This Year : 13957
Total views : 117761
Who's Online : 1
Your IP Address : 118.175.248.9
Server Time : 2023-06-06
error: Content is protected !!