นักฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 

นายศุภณัฐ วงศ์ใหญ่

หัวหน้านักศึกษาฝึกประสบการณ์

 

นายอภิศักดิ์ เกตุรัตน์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอภิศักดิ์ เทวฤทธิ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายภาณุวิชญ์ หุ้นสวัสดิ์

คณิตศาสตร์

นายดนุภัทร รัตนพงศ์

คณิตศาสตร์

นางสาวอาริสา ส่งทวน

คณิตศาสตร์

นายณัฐพงศ์ สุบรรณ์

สังคมศึกษา

นายปิยะวัชร์ พุ่มแก้ว

สังคมศึกษา

นายศรัณย์ มุสิแก้ว

สังคมศึกษา

นางสาวปาลิดา ไพพงค์

ศิลปะศึกษา

นางสาววรรณิศา ใหม่แย้ม

ภาษาไทย

นางสวสุดารัตน์ สังข์ประพันธ์

ภาษาไทย

นางสาวมลฤดี ไชยปรปักษ์

พลศึกษา

นางสาวขวัญชนก เทพราช

พลศึกษา

 

 

ข้อมูลล่าสุดวันที่ 6 สิงหาคม 2565

0 3 1 0 9 7
Users Today : 22
Users This Year : 15402
Total Users : 31097
Views Today : 38
Views Yesterday : 31
Views Last 7 days : 587
Views Last 30 days : 2252
Views This Month : 339
Views This Year : 36710
Total views : 101978
Who's Online : 0
Your IP Address : 100.24.118.144
Server Time : 2022-12-05
error: Content is protected !!