ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2566

Read more

ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบที่ ๒)

Read more

ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจําปีการศึกษา 2566

Read more

ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2566 **มาสอบ ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดย ในวันสอบให้นักเรียนนําบัตรประจําตัวผู้เข้าสอบ มาด้วย **

Read more

ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2566 **มาสอบ ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดย ในวันสอบให้นักเรียนนําบัตรประจําตัวผู้เข้าสอบ มาด้วย **

Read more

0 3 3 9 9 6
Users Today : 2
Users This Year : 2069
Total Users : 33996
Views Today : 43
Views Yesterday : 22
Views Last 7 days : 847
Views Last 30 days : 3786
Views This Month : 613
Views This Year : 13963
Total views : 117767
Who's Online : 1
Your IP Address : 118.175.248.9
Server Time : 2023-06-06
error: Content is protected !!