โรงเรียนสตรีปากพนัง
กิจกรรมวันสำคัญโรงเรียนสตรีปากพนังข่าวประชาสัมพันธ์

วันลอยกระทง

ประวัติวันลอยกระทง Loy Krathong

วันลอยกระทง เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ตามปฏิทินจันทรคติล้านนา มักจะตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ตามปฏิทินสุริยคติ ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก สำหรับ วันลอยกระทง 2564 นี้ ตรงกับวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12)

วันลอยกระทง Loy Krathong
วันลอยกระทง Loy Krathong

ประวัติวันลอยกระทง

เดิมเชื่อกันว่าประเพณีลอยกระทงเริ่มมีมาแต่สมัยสุโขทัย ในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง โดยมีนางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ เป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นครั้งแรก โดยแต่เดิมเรียกว่าพิธีจองเปรียง ที่ลอยเทียนประทีป และนางนพมาศได้นำดอกโคทม ซึ่งเป็นดอกบัวที่บานเฉพาะวันเพ็ญเดือนสิบสองมาใช้ใส่เทียนประทีป แต่ปัจจุบันมีหลักฐานว่าไม่น่าจะเก่ากว่าสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยอ้างอิงหลักฐานจากภาพจิตรกรรมการสร้างกระทงแบบต่างๆ ในสมัยรัชกาลที่ 1

ประวัติวันลอยกระทง

ประวัตินางนพมาศ

นางนพมาศ เกิดในรัชกาลพญาเลอไท กษัตริย์ที่ 4 แห่งราชวงศ์พระร่วงสุโขทัย บิดาเป็นพราหมณ์ชื่อ โชติรัตน์ มีราชทินนามว่า พระศรีมโหสถ รับราชการในตำแหน่งปุโรหิต มารดาชื่อ เรวดี ภายหลังนางนพมาศได้ถวายตัวเข้าทำราชการในราชสำนักสมเด็จพระร่วงเจ้า สันนิษฐานว่ารับราชการในแผ่นดินพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท)หรือพระร่วงเจ้าสุโขทัย จนกระทั่งได้รับตำแหน่ง “ท้าวศรีจุฬาลักษณ์” พระสนมเอก

ประวัตินางนพมาศ วันลอยกระทง

ปรากฏในพงศาวดารว่า นางนพมาศได้ทำคุณงามความดีเป็นที่โปรดปรานของพระร่วงในกาลต่อมา ที่สำคัญๆ มีอยู่ 3 ครั้ง คือ

 • ครั้งที่ 1 เข้าไปถวายตัวอยู่ในวังได้ห้าวัน ก็ถึงพระราชพิธีจองเปรียงลอยพระประทีป นางได้คิดประดิษฐ์โคมเป็นรูปบัวกมุทบาน มีนกเกาะดอกไม้สีสวยๆ ต่างๆ กัน นำไปถวายพระร่วงเจ้า เป็นที่โปรดปรานของพระร่วงเจ้ามาก
 • ครั้งที่ 2 ในเดือนห้ามีพิธีคเชนทร์ศวสนาน เป็นพิธีชุมนุมข้าราชการทุกหัวเมือง มีเจ้าประเทศราชขึ้นเฝ้าถวายเครื่องราชบรรณาการด้วย ในพิธีนี้พระเจ้าแผ่นดินทรงรับแขกด้วยเครื่องหมากพลู นางนพมาศได้คิดประดิษฐ์พานหมากสองชั้นร้อยกรองด้วยดอกไม้งดงาม พระร่วงทรงโปรดปรานและรับสั่งว่า ต่อไปผู้ใดจะทำการมงคลก็ดี รับแขกก็ดี ให้ใช้พานหมากรูปดังนางนพมาศประดิษฐ์ขึ้น ซี่งเป็นต้นเหตุของพานขันหมากเวลาแต่งงาน ซึ่งยังคงใช้จนถึงปัจจุบัน
 • ครั้งที่ 3 นางได้ประดิษฐ์พนมดอกไม้ ถวายพระร่วงเจ้าเพื่อใช้บูชาพระรัตนตรัย พระร่วงทรงพอพระทัยในความคิดนั้น ตรัสว่า แต่นี้ต่อไปเวลามีพิธีเข้าพรรษาจะต้องบูชาด้วยพนมดอกไม้กอบัวนี้

ลอยกระทงออนไลน์ เว็บไซต์ MThai.com

ลอยกระทงออนไลน์ เว็บไซต์ MThai.com
ลอยกระทงออนไลน์

ประเพณีลอยกระทงในแต่ละท้องถิ่น

 • ภาคเหนือ นิยมทำโคมลอย เรียกว่าลอยโคม, ปล่อยโคม หรือ ว่าวฮม หรือ ว่าวควัน และเรียกประเพณีนี้ว่า ยี่เป็ง หมายถึงการทำบุญในวันเพ็ญเดือนยี่
 • ภาคอีสาน นิยมตกแต่งเรือแล้วประดับไฟเป็นรูปต่างๆ เรียกว่าไหลเรือไฟ
 • ภาคกลาง จัดงานรูปแบบงานวัดเพื่อเฉลิมฉลองก่อนงานลอยกระทง และจบลงในช่วงหลังวันลอยกระทง
 • ภาคใต้ จัดงานวันลอยกระทงรูปแบบงานวัด
 • นอกจากนี้ในแต่ละท้องถิ่น ยังมีประเพณีลอยกระทงที่แตกต่างกันไป และสืบทอดต่อกันเรื่อยมา

ความเชื่อเกี่ยวกับวันลอยกระทง

 • ขอขมาพระแม่คงคา ที่มนุษย์ได้ใช้น้ำ ได้ดื่มกินน้ำ รวมไปถึงการทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงในแม่น้ำ
 • สักการะรอยพระพุทธบาทที่พระพุทธเจ้าทรงได้ประทับรอยพระบาทไว้
 • ลอยความทุกข์ ความโศกรวมถึงโรคภัยต่างๆ ให้ลอยไปกับแม่น้ำ
 • บูชาพระอุปคุต ตามตำนานเล่าว่า พระอุปคุตทรงสามารถปราบพญามารได้

วันลอยกระทง ปี 2564 ตรงกับวันอะไร?

 • ตรงกับวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ลอยกระทงเดือนไหน?

 • เดือนพฤศจิกายน

วิธีทำกระทง

ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล

Our Visitor

0 3 4 5 7 9
Users Today : 1
Users Yesterday : 2
Users Last 7 days : 15
Users Last 30 days : 44
Users This Month : 25
Users This Year : 288
Total Users : 34579
Views Today : 4
Views Yesterday : 122
Views Last 7 days : 951
Views Last 30 days : 3337
Views This Month : 1613
Views This Year : 25863
Total views : 163506
Who's Online : 0
Your IP Address : 118.175.248.9
Server Time : 2024-07-14
error: Content is protected !!