โรงเรียนสตรีปากพนัง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online learning) ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของครูโรงเรียนสตรีปากพนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online learning) ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของครูโรงเรียนสตรีปากพนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
ชื่อผู้ประเมิน :นายชาญณรงค์ ส่งแสงรัตน์

จำนวนผู้เข้าชม

Our Visitor

0 3 4 5 7 9
Users Today : 1
Users Yesterday : 2
Users Last 7 days : 15
Users Last 30 days : 44
Users This Month : 25
Users This Year : 288
Total Users : 34579
Views Today : 10
Views Yesterday : 122
Views Last 7 days : 957
Views Last 30 days : 3343
Views This Month : 1619
Views This Year : 25869
Total views : 163512
Who's Online : 0
Your IP Address : 118.175.248.9
Server Time : 2024-07-14
error: Content is protected !!