โรงเรียนสตรีปากพนัง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online learning) ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของครูโรงเรียนสตรีปากพนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online learning) ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของครูโรงเรียนสตรีปากพนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
ชื่อผู้ประเมิน :นายชาญณรงค์ ส่งแสงรัตน์

จำนวนผู้เข้าชม

Our Visitor

0 3 4 4 5 5
Users Today : 1
Users Yesterday : 1
Users Last 7 days : 9
Users Last 30 days : 45
Users This Month : 21
Users This Year : 164
Total Users : 34455
Views Today : 83
Views Yesterday : 96
Views Last 7 days : 613
Views Last 30 days : 6547
Views This Month : 1935
Views This Year : 15347
Total views : 152990
Who's Online : 0
Your IP Address : 118.175.248.9
Server Time : 2024-04-19
error: Content is protected !!