โรงเรียนสตรีปากพนัง
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสตรีปากพนังได้รับการประกันคุณภาพภายนอก(พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2569 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ 29 กันยายน 2565

Our Visitor

0 3 4 5 7 9
Users Today : 1
Users Yesterday : 2
Users Last 7 days : 15
Users Last 30 days : 44
Users This Month : 25
Users This Year : 288
Total Users : 34579
Views Today : 6
Views Yesterday : 122
Views Last 7 days : 953
Views Last 30 days : 3339
Views This Month : 1615
Views This Year : 25865
Total views : 163508
Who's Online : 0
Your IP Address : 118.175.248.9
Server Time : 2024-07-14
error: Content is protected !!