โรงเรียนสตรีปากพนัง
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสตรีปากพนังแจ้งเรื่อง การประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น(ม.1 ถึง ม.6) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565….ขอเรียนเชิญท่านทาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมกัน ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 ตั้งอต่ม.1-6 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีปากพนัง และห้องเรียนประจำ

Our Visitor

0 3 4 5 7 9
Users Today : 1
Users Yesterday : 2
Users Last 7 days : 15
Users Last 30 days : 44
Users This Month : 25
Users This Year : 288
Total Users : 34579
Views Today : 10
Views Yesterday : 122
Views Last 7 days : 957
Views Last 30 days : 3343
Views This Month : 1619
Views This Year : 25869
Total views : 163512
Who's Online : 0
Your IP Address : 118.175.248.9
Server Time : 2024-07-14
error: Content is protected !!