การจัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรของ นร.ม3,ม.6

ด้วย รมต.ศธ.มีคำสั่งให้ รร.งดการจัดกิจกรรมที่รวมพล

โรงเรียนสตรีปากพนังจึงขอ งด การจัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรของ นร.ม3,ม.6 และให้ นร.ม.3 มารับปพ.1และ ปพ.2 กับครูที่ปรึกษา ในวันที่ 21 เมษายน 64 ดังนี้

ม.3/1-3/4 มารับเวลา 08.30 น.

ม.3/5-3/7 มารับเวลา 10.30 น.

โดย 3/1 รับที่ โดมปันรัก

3/2 รับที่ ใต้อาคาร 4

3/3 รับที่ ศาลาสุขสันต์

3/4 รับที่ โรงอาหาร

3/5 รับที่ ใต้อาคาร 4

3/6 รับที่ โรงอาหาร

3/7 รับที่ โดมปันรัก

ส่วน นร.ม.6 รอผล o-net ออกก่อนแล้ว จะประกาศอีกครังหนึ่งว่าให้มารับวันที่เท่าใด

ขอให้ครูที่ปรึกษาแจ้งนักเรียนทราบด้วยครับ

ประชาสัมพันธ์จากรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนสตรีปากพนัง

0 3 2 9 3 5
Users Today : 19
Users This Year : 1008
Total Users : 32935
Views Today : 39
Views Yesterday : 70
Views Last 7 days : 440
Views Last 30 days : 1906
Views This Month : 440
Views This Year : 2411
Total views : 106215
Who's Online : 1
Your IP Address : 3.235.25.27
Server Time : 2023-02-08
error: Content is protected !!