โรงเรียนสตรีปากพนัง
ข่าวประชาสัมพันธ์ไม่มีหมวดหมู่

โรงเรียนสตรีปากพนังขอแจ้งประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และให้นักเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนได้มีที่เรียนทุกคน โรงเรียนสตรีปากพนังขอแจ้งประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 โดยรับนักเรียนที่มีรายชื่อสมัครสอบไว้แล้วทุกคน โปรดอ่านรายละเอียดดังแนบ

Our Visitor

0 3 4 5 7 9
Users Today : 1
Users Yesterday : 2
Users Last 7 days : 15
Users Last 30 days : 44
Users This Month : 25
Users This Year : 288
Total Users : 34579
Views Today : 5
Views Yesterday : 122
Views Last 7 days : 952
Views Last 30 days : 3338
Views This Month : 1614
Views This Year : 25864
Total views : 163507
Who's Online : 1
Your IP Address : 118.175.248.9
Server Time : 2024-07-14
error: Content is protected !!