โรงเรียนสตรีปากพนัง
Newsข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในวันมอบตัวผ่านระบบออนไลน์โรงเรียนสตรีปากพนัง

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วต้องปริ้นท์ใบสมัครตามวันและเวลาที่ระบุด้านล่าง

พร้อมเอกสารหลักฐานในการมามอบตัวที่โรงเรียนสตรีปากพนังทุกคนตามเวลาที่กำหนด ในประกาศรายชื่อแบ่งตามห้องเรียน หากไม่มาจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ

ให้ผู้ปกครองพร้อมนักเรียนกรอกข้อมูลต่อไปนี้ให้ละเอียด

สามารถกรอกแบบฟอร์มมอบตัวผ่านระบบออนไลน์โรงเรียนสตรีปากพนัง ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 ถึง วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564  เวลา17.00

สามารถปริ้นทร์ใบมอบตัวผ่านระบบออนไลน์โรงเรียนสตรีปากพนัง ในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

****อ่านก่อนกรอกแบบฟอร์มมอบตัวผ่านระบบออนไลน์****

1.)ให้นักเรียนหรือผู้ปครองเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนกรอกข้อมูล

                1. ปพ.1

                2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน

                3. สำเนาทะเบียนบิดา

                4. สำเนาทะ

6.เบียนมารดา

                5. สำเนาทะเบียนของผู้ปกครอง (กรณีบิดามารดาไม่ได้มาในวันมอบตัวตามกำหนดการ)

                6. ใบแสดงผลหมู่เลือด

2.) กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงและถูกต้องครบถ้วนครบทุกข้อ

3.) หากกรอกข้อมูลไปแล้วไม่สามารถแก้ข้อมูลได้

4.) หากไม่สามารถกรอกแบบฟอร์มมอบตัวผ่านระบบออนไลน์ได้สามารถโหลดแบบฟอร์มไปปริ้นท์เพื่อกรอกข้อมูลเองได้

5.) วีดิโอแนะนำการกรอกแบบฟอร์มมอบตัวผ่านระบบออนไลน์โรงเรียนสตรีปากพนัง

()

แบบฟอร์มมอบตัวผ่านระบบออนไลน์โรงเรียนสตรีปากพนัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ใบมมอบตัวโรงเรียนสตรีปากพนัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (สามารถปริ้นท์ไปเขียนได้ที่บ้านของนักเรียน)

Our Visitor

0 3 4 5 7 9
Users Today : 1
Users Yesterday : 2
Users Last 7 days : 15
Users Last 30 days : 44
Users This Month : 25
Users This Year : 288
Total Users : 34579
Views Today : 5
Views Yesterday : 122
Views Last 7 days : 952
Views Last 30 days : 3338
Views This Month : 1614
Views This Year : 25864
Total views : 163507
Who's Online : 0
Your IP Address : 118.175.248.9
Server Time : 2024-07-14
error: Content is protected !!