ประกาศโรงเรียน เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้นักเรียนในที่ปรึกษาและผู้ปกครองทราบ รายละเอียดดังแนบ

Read more

ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง เรื่อง การเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Read more

ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง เรื่อง การจัดกิจกรรมเปิดโลกแห่ง อาชีพและกิจกรรมปรับพื้นฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

Read more

ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนังเรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรมจริยธรรม และปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

Read more

ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

Read more

โรงเรียนสตรีปากพนังรับสมัครนักเรียน รอบที่ 2 ชั้นม. 1 และ ม.4

Read more

ประกาศให้นักเรียนเข้าศึกษาใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4 วัดขนาดรอบอกมาก่อนเพื่อความสะดวกในการสั่งจองชุดพละโรงเรียนสตรีปากพนัง

ประกาศให้นักเรียนเข้

Read more

ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 (รอบที่1)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่ม

Read more

ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง เรื่องยกเลิกการสอบเข้าระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

Read more

ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่ม

Read more

0 2 6 6 6 2
Users Today : 25
Users This Year : 10967
Total Users : 26662
Views Today : 52
Views Yesterday : 81
Views Last 7 days : 932
Views Last 30 days : 2382
Views This Month : 1261
Views This Year : 26280
Total views : 91548
Who's Online : 1
Your IP Address : 18.207.157.152
Server Time : 2022-08-11
error: Content is protected !!