โรงเรียนสตรีปากพนัง
ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียน ม.1 และ ม.4 เข้าศึกษาใหม่โรงเรียนสตรีปากพนัง 2565

ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนังเรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรมจริยธรรม และปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

Our Visitor

0 3 4 5 7 9
Users Today : 1
Users Yesterday : 2
Users Last 7 days : 15
Users Last 30 days : 44
Users This Month : 25
Users This Year : 288
Total Users : 34579
Views Today : 8
Views Yesterday : 122
Views Last 7 days : 955
Views Last 30 days : 3341
Views This Month : 1617
Views This Year : 25867
Total views : 163510
Who's Online : 0
Your IP Address : 118.175.248.9
Server Time : 2024-07-14
error: Content is protected !!