ศูนย์ hcec โรงเรียนสตรีปากพนัง “เปิดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา”

Read more

ประกาศให้นักเรียนเข้าศึกษาใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4 วัดขนาดรอบอกมาก่อนเพื่อความสะดวกในการสั่งจองชุดพละโรงเรียนสตรีปากพนัง

ประกาศให้นักเรียนเข้

Read more

ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 (รอบที่1)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่ม

Read more

ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง เรื่องยกเลิกการสอบเข้าระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

Read more

ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่ม

Read more

0 2 6 6 6 3
Users Today : 26
Users This Year : 10968
Total Users : 26663
Views Today : 63
Views Yesterday : 81
Views Last 7 days : 943
Views Last 30 days : 2393
Views This Month : 1272
Views This Year : 26291
Total views : 91559
Who's Online : 0
Your IP Address : 18.207.157.152
Server Time : 2022-08-11
error: Content is protected !!