ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง เรื่อง การเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Read more

ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง เรื่อง การจัดกิจกรรมเปิดโลกแห่ง อาชีพและกิจกรรมปรับพื้นฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

Read more

ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนังเรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรมจริยธรรม และปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

Read more

ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

Read more

ประชาสัมพันธ์ ให้นักเรียน ระดับชั้น ม.2 -3, และ ม.5-6 ในภาคเรียนที่ 1/2565 ส่งลิงค์แบบสำรวจการสั่งจองชุดพละนี้ให้สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะซื้อชุดพละใหม่ในเทอมหน้า

ประชาสัมพันธ์ ให้นัก

Read more

โรงเรียนสตรีปากพนังรับสมัครนักเรียน รอบที่ 2 ชั้นม. 1 และ ม.4

Read more

0 2 5 2 0 7
Users Today : 6
Users This Year : 9512
Total Users : 25207
Views Today : 7
Views Yesterday : 64
Views Last 7 days : 1037
Views Last 30 days : 3320
Views This Month : 2825
Views This Year : 22691
Total views : 87959
Who's Online : 1
Your IP Address : 18.206.14.36
Server Time : 2022-06-26
error: Content is protected !!