ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง เรื่อง รับสมัครครูผู้สอนชาวต่างชาติเจ้าของภาษา เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 *ครูผู้สอนภาษาจีน จ านวน 2 อัตราครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (Native Speaker) จ านวน 1 อัตรา

Read more

ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง เรื่องผลการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกอุตสาหกรรมหรือคหกรรม 1อัตรา และ วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา

Read more

ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน

Read more

โรงเรียนสตรีปากพนังได้รับการประกันคุณภาพภายนอก(พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2569 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ 29 กันยายน 2565

Read more

0 3 2 9 3 5
Users Today : 19
Users This Year : 1008
Total Users : 32935
Views Today : 39
Views Yesterday : 70
Views Last 7 days : 440
Views Last 30 days : 1906
Views This Month : 440
Views This Year : 2411
Total views : 106215
Who's Online : 0
Your IP Address : 3.235.25.27
Server Time : 2023-02-08
error: Content is protected !!