ขั้นตอนที่ 1 ให้นักเรียนเลือกชุมนุมตามที่นักเรียนสนใจ (เลือกได้ 1 คน ต่อ1 กิจกรรมชุมนุมเท่านั้น)

ขั้นตอนที่ 1 ให้นักเรียนเลือกชุมนุมตามที่นักเรียนสนใจ (เลือกได้ 1 คน ต่อ1 กิจกรรมชุมนุมเท่านั้น)

ขั้นตอนถัดไป ค้นหารหัสประจำตัวนักเรียน (ขั้นตอนที่ 2)

error: Content is protected !!