โรงเรียนสตรีปากพนัง
ข่าวกิจกรรม ส.ป.น.ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2566 **มาสอบ ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดย ในวันสอบให้นักเรียนนําบัตรประจําตัวผู้เข้าสอบ มาด้วย **

Our Visitor

0 3 4 4 5 5
Users Today : 1
Users Yesterday : 1
Users Last 7 days : 9
Users Last 30 days : 45
Users This Month : 21
Users This Year : 164
Total Users : 34455
Views Today : 77
Views Yesterday : 96
Views Last 7 days : 607
Views Last 30 days : 6541
Views This Month : 1929
Views This Year : 15341
Total views : 152984
Who's Online : 0
Your IP Address : 118.175.248.9
Server Time : 2024-04-19
error: Content is protected !!