โรงเรียนสตรีปากพนัง
แผนปฎิบัติงานราชการประจำปี 2566

15.กิจการนักเรียน

49. ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สนองเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน

50. โครงการดูแลช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนสนองเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน

51. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสนองเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน

52. งานปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนสนองเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน

53.พัฒนาสำนักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนสนองเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน

54. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน      สนองเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน

55. โรงเรียนคุณธรรม สตรีปากพนังสนองเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน

56. TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดสนองเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน

57. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญสนองเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน

Our Visitor

0 3 4 5 1 3
Users Today : 2
Users Yesterday : 1
Users Last 7 days : 13
Users Last 30 days : 46
Users This Month : 45
Users This Year : 222
Total Users : 34513
Views Today : 370
Views Yesterday : 85
Views Last 7 days : 1670
Views Last 30 days : 4603
Views This Month : 4493
Views This Year : 20701
Total views : 158344
Who's Online : 0
Your IP Address : 118.175.248.9
Server Time : 2024-05-30
error: Content is protected !!