โรงเรียนสตรีปากพนัง
แผนปฎิบัติงานราชการประจำปี 2566

13.บุคคล

43. ดำเนินงานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล สนองเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน

44. อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมและแอปพลิเคชันสนองเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน

45. ประชุมเชิงปฏิบัติการการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน(SAR)และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาสนองเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน

46. พัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานสนองเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน

47. จ้างบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสนองเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน

Our Visitor

0 3 4 5 1 3
Users Today : 2
Users Yesterday : 1
Users Last 7 days : 13
Users Last 30 days : 46
Users This Month : 45
Users This Year : 222
Total Users : 34513
Views Today : 371
Views Yesterday : 85
Views Last 7 days : 1671
Views Last 30 days : 4604
Views This Month : 4494
Views This Year : 20702
Total views : 158345
Who's Online : 1
Your IP Address : 118.175.248.9
Server Time : 2024-05-30
error: Content is protected !!